Mötesinbjudan SF-Caran r.f.Föreningsmöte 2020Föreningstugan i Sexsjö (obs. lördag) Vårmöte 21.3 kl. 14:00 På mötet behandlas:-stadenliga ärenden.-behandling av andra av styrelsen och föreningens medlemmar upptagna ärenden. Kaffeservering