Styrelsen informerar Vårmöte 25.3.2023 klo 12:00 PurmogårdenHöstmöte 16.9.2023 klo 12:00 Purmogården Vi behöver flera aktiva i de flesta kommittéerna för år 2023. Ifall det finns intresse för att hjälpa till i någon kommité ta gärna kontakt med ordföranden för kommittén. Read more…