Evenemang

Träff Plats Tidpunkt Värd      
             
             
Caravan messut Helsingfors 17-19.1        
Vårmöte-INHIBERAD   21.3 Styrelsen      
Påskträff-INHIBERAD Sexsjö 10-13.4 Grupp 3      
Städtalko
INHIBERAD
 Sexsjö 16-17.5 Sexsjö-och Värdkommittén      
             
Barnträff
INHIBERAD
Sexsjö 5-7.6        
Midsommarträff-
INHIBERAD
Sexsjö 18-21.6 Grupp 4      
             
NCT
INHIBERAD
Kuopio 6-10.7        
YT träff  Kalajärvi 8.8.2020        
Venezianskträff
INHIBERAD
Läs mera
Sexsjö 28-30.8 Grupp 2      
Caravan 2020
INHIBERAD
Lahti mässcentrum 17-20.9        
Höstmöte Sexsjö 12.9 Styrelsen      
Städtalko Sexsjö 10.10 Sexsjö och värdkommitte      
Sikträff
INHIBERAD
Sexsjö 23-25.10 Grupp 1