Evenemang

Träff Plats Tidpunkt Värd
Caravan Show Åbo 11-13.1
Matka/caravan messut Helsingfors 18-20.1
Vårmöte Sexsjö 23.3 Styrelsen
Påskträff Sexsjö 18-22.4 Grupp 1
Städtalko  Sexsjö 17-18.5 Sexsjö-och Värdkommittén
Förbundsmötesträff Järvenpää 24-26.5
Barnträff Sexsjö 7-9.6
Midsommarträff Sexsjö 20-23.6 Grupp 3
NCT Lillehammer, Norge 15-21.7
YT träff Sexsjö 9-11.8 Styrelsen
Venezianskträff Sexsjö 30.8-1.9 Grupp 4
Caravan 2019 Lahti mässcentrum 20-22.9
Höstmöte Sexsjö 28.9 Styrelsen
Städtalko Sexsjö 18-19.10 Sexsjö och värdkommitte
Sikträff Sexsjö 25-27.10 Grupp 2