Evenemang

Träff Plats Tidpunkt Värd      
             
             
Caravan messut Helsingfors          
Vårmöte   förflyttad Styrelsen      
Påskträff     Grupp 3      
Städtalko
Sexsjö   Sexsjö-och Värdkommittén      
             
Barnträff
Sexsjö          
Midsommarträff
Sexsjö   Grupp 4      
             
NCT
Kuopio 19-23.7.2021        
YT träff            
Venezianskträff
Sexsjö   Grupp 2      
Caravan 2021
Lahti mässcentrum 16-19.9.2021        
Höstmöte Sexsjö 11.9.2021 Styrelsen      
Städtalko Sexsjö   Sexsjö och värdkommitte      
Sikträff Sexsjö 30-31.10.2021 Grupp 1