Evenemang

Träff Plats Tidpunkt Värd      
             
Caravan Show Åbo 11-13.1        
Matka/caravan messut Helsingfors 18-20.1        
Vårmöte Sexsjö 23.3 Styrelsen      
Påskträff Sexsjö 18-22.4 Grupp 1      
Städtalko  Sexsjö 17-18.5 Sexsjö-och Värdkommittén      
Förbundsmötesträff Järvenpää 24-26.5        
Barnträff Sexsjö 7-9.6        
Midsommarträff Sexsjö 20-23.6 Grupp 3      
Uttagningstävling för Petanque till YT-träffen Sexsjö 29.6        
NCT Lillehammer, Norge 15-21.7        
YT träff Sexsjö 9-11.8 Styrelsen      
Venezianskträff Sexsjö 30.8-1.9 Grupp 4      
Caravan 2019 Lahti mässcentrum 20-22.9        
Höstmöte Sexsjö 28.9 Styrelsen      
Städtalko Sexsjö 18-19.10 Sexsjö och värdkommitte      
Sikträff Sexsjö 25-27.10 Grupp 2