Evenemang

Träff Plats Tidpunkt Värd      
             
             
Caravan messut Helsingfors          
Vårmöte   förflyttad Styrelsen      
Påskträff     Grupp 3      
Städtalko
Sexsjö 15.5&22.5 Sexsjö-och Värdkommittén      
             
Barnträff
Sexsjö          
Midsommar
Sexsjö 25-27.6 Grupp 4Ingen träff      
             
NCT
Kuopio 19-23.7.2021        
YT träff            
Veneziaden
Sexsjö 28.8.2021 Grupp 2 och 4
     
Caravan 2021
Lahti mässcentrum förflyttad till 2022        
Höstmöte Sexsjö 18.9.2021 Styrelsen      
Städtalko Sexsjö 2.10.2021 Sexsjö och värdkommitte      
Sikträff Sexsjö INHIBERAD Grupp 1