Evenemang

EVENEMANG

Träff Plats Tidpunkt Värd
Caravan messut Helsingfors  20-22.1.2023  
Vårmöte Essegården 25.3.2023 Styrelsen
Städtalko Sexsjö   Sexsjökommitte
Barnens Lördag Sexsjö 2023?  
Midsommar Sexsjö 23-25.6.2023  
Petanque Sexsjö 2023?  
NCT Kiuruvesi  år 2024  
YT träff     SFC
Veneziaden Sexsjö 26.08.2023  
Caravan 2022 Lahti mässcentrum 21.9-24.9.2023  
Höstmöte Purmogården  16.9.2023 Styrelsen
Städtalko Sexsjö   Sexsjö- och värdkommitte