Evenemang

EVENEMANG

Träff Plats Tidpunkt Värd
Caravan messut Helsingfors  år 2023  
Vårmöte Purmogården 26.3.2022 Styrelsen
Städtalko Sexsjö 14.5.&21.5.22 Sexsjökommitte
Barnens Lördag Sexsjö 11.6.2022  
Midsommar Sexsjö 24-26.6.2022  
Petanque Sexsjö 24.7.2022  
NCT Kuopio  år 2024  
YT träff Koivulehto  5-7.8.22 SFC Järviseutu 
Veneziaden Sexsjö 27.08.2022  
Caravan 2022 Lahti mässcentrum 22.9-25.9.2022  
Höstmöte Purmogården  17.9.2022 Styrelsen
Städtalko Sexsjö  8.10&22.10.2022 Sexsjö- och värdkommitte