FÖRENINGEN

SFC-Jakobstadsnejden r.f. grundades år 1976 och är en av de äldsta föreningarna i Finland. Några av föreningens grundare hade t.o.m varit med och grunda SF-Caravan år 1964. Idagens läge är SFC Jakobstadsnejdens r.f. en aktiv förening med ca 1200 medlemmar och ett fint välskött område vid Sexsjö.

Läs föreningens fina historik här.
Föreningens regler kan du läsä här.

Förinegens fakturering:
e-mail: sf-caravan@app.fennoa.com

Styrelsen
SF-Caravan Jakobstadsnejden r.f. 2023

ORDFÖRANDE
Kenneth Björkskog
+358 50422 3381
kenneth.bjorkskog(at)pp.kpnet.fi
SFC-33855

VICEORDFÖRANDE
Tore Ahlvik-Fors
+358 40 168 5717
tore.ahlvik(a)gmail.com
SFC-158843-01 

SEKRETERARE
Martin Pettersson
+358 50 3435303
martin.pettersson(at)live.se
SFC-169695

KASSÖR
Elisabeth Björklund
+358 40 076 4485
bjorklundelisabeth54@gmail.com
SFC-148042-1

STYRELSEMEDLEM
Stig-Göran Nymark
+358 50 375 4249
nymarkstig(at)hotmail.com
SFC-23513

STYRELSEMEDLEM
Rolf Ek
+358 40 5469782
rolf54.ek(at)gmail.com
SFC-SFC-73668

STYRELSEMEDLEM
Stefan Lindfors
+358 50 5179035
stefan.lindfors(at)multi.fi
SFC-161763

STYRELSEMEDLEM
Pia Spets
+358 40 553 6189
pia.sarlin(a)hotmail.com
SFC-132604-1

      STYRELSEMEDLEM
                      Bo-Gustav Engström
                      +358 500367085
                      engstroms.ror@multi.fi
                      SFC-99933-0

Övrig organisation 2023

Sexsjökommittén
Tore Ahlvik-Fors
Stig Nymark, Carl-Erik Forss, Sten-Erik Kurten, Tommy Spets, Erik Lindholm, Bo-Gustav Engström, Sture Borg, Stefan Lindfors
 
Värdkommittén
Rolf Ek
Pia Spets, Stig Nymark, Åsa Pettersson, Guy Käcko
 
Städkommittén
Stefan Lindfors
Mia Lindfors
Andreas Forsman
Camilla Järvinen
Sebastian Klemets
Sara Jankens-Klemets
 
Barn-och ungdomskommittén
Martin Pettersson
Janne Hollanti, Suvi Hollanti, Mikaela Klemets, Stefan Lindfors
 
Festkommittén
Tore Ahlvik-Fors, Ann-Marie Smeds, Pia Spets, Tommy Spets
 
Medlemsregister
Sture Borg
+358 400 660 050
sture.borg@anvianet.fi
 
Redaktör
Sture Borg
 
Hemsidor och Some
Martin Pettersson
+358 50 343 5303
martin.pettersson(at)live.se
 
Träffansvariga
Grupp 1: Ahlvik-Fors Tore och Timo Löija
Grupp 2: Guy Käcko och Micael Wärn
Grupp 3: Sten-Erik Kurtén och Tommy Spets