Höstmöte 17.9.2022


Höstmöte 17.9.2022

SF-Caravan Jakobstadsnejden r.f.

Stadgeenlig
Vår- och höstmöte
Lördag 17.9.2022 kl. 12:00
Purmogården, Purmovägen 320, Purmo

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden
Endast medlemmar har rösträtt, ta med ditt medlemskort.

Välkommen!

Styrelsen