Vårmöte och Påskträff inhiberade.


Styrelsen har bestämt att flytta Vårmötet (21.3.2020), till en icke ännu bestämd tidpunkt. Den nya tidpunkten informeras senare.

Även Påskträffen är inhiberad. Området är stängd för gäster fram till 31.5.2020.

Vi följer myndigheternas rekommendationer och eventuella förbud.