Kokouskutsu


SF-Caravan Pietatsaarenseutu ry.

Sääntömääräinen kevätkokous SFC Sexsjöössä.

Sunnuntaina 31.03.2024 kello 12.00

Sääntömääräiset asiat 10 pykälän mukaan.

Sekä uuden puheenjohtajan valinta vuodelle 2024.