Noudatamme viranomaisten suosituksia ja perumme kaikki tapahtumat 30.6.2020 saakka. Tästä johtuen myös juhannustreffit on peruttu.Alue on kuitenkin auki omalla vastuulla, mutta yhdistys ei järjestä tansseja tai muita juhlallisuuksia. Muistutamme myös kaikkia aluella liikkuvia ja juhannusta kansamme juhlivia noudattamaan SF-Caravanin antamia Read more…


Covid-19 johtuen, perumme siivoustalkoot. Toivottavaa kuitenkin olisi että kaikki alueella oleskelevat huolehtisivat alueesta yhteisesti ja että jokainen huolehtisi oman paikkansa siistiksi.