Sexsjös anvisningar angående vistelse på området


Sommaren 2020 blir lite annorlunda än vanligt. Vi njuter av sommaren och följer samtidigt myndigheternas och campingplatsens anvisningar när det gäller säkerhetsanvisningar och hygien.

Eftersom Covid19 undantagstillstånd fortfarande gäller i Finland, påminner vi om några goda råd som är bra att komma ihåg.

  • Du vistas på området på eget ansvar. Viktigt är att du skyddar dig själv och dina närstående under vistelsetiden på campingområde.
  • Tänk på säkerhetsavstånd, 1-2 meter, i grillhuset, stranden, bastun, kiosken och övriga utrymmen.
  • Undvik trängsel och stora folksamlingar på området.
  • Tänk även på hygienen här på campingen.
  • Tvätta händerna med tvål och vatten. På området finns utsatt handspritflaskor i de flesta av våra utrymmen, för att underlätta handhygien.
  • Använd gärna bankkort eller mobilpay vid betalning i kiosken.

Bastun kommer att vara varm, enligt behov. Första timmen ges möjlighet till de som hör till riskgruppen, att ta bastubad.

Vi rekommenderar högst 5 personer samtidigt i vedbastun och att avstånden är tillräckliga.

I den större el-bastun rekommenderar vi högst 10 personer samtidigt.

En halv timme i bastun per person, ger möjlighet för flera att hinna ta sitt bastubad.

Vi trivs tillsammans! och hoppas på en solig och fin sommar med trevligt sällskap och många dopp i sjön!