Sexsjös Pimpelfiske mästarskap


Sexsjö Pimpelfiske mästarskap

Tävlingstid 10.1.2022-31.3.2022

Tävlingsfisk: Aborre , Längsta fisken vinner

Officiella måttband hittas vid sommar wc

Två serier: Under 18 år och över 18 år

Ta en bild av fisken på måttband och skicka den till Jari Tuorila 045 6723215. Kom ihåg att tillägga dina kontaktupggifter.