Sikträffen inhiberad


Höstmötet beslöt att inhibera sikträffen i år, på grund av de bestämmelser som råder.