Styrelsemöte 11


Styrelsemöte 11
10.12.2022

Styrelsen informerar:

Investeringar:
Solpaneler till Sexsjö
Staket på dam- och inva-wc färdiggörs under våren

Förfrågan till styrelsen:
Bara styrelsen (och en få antal andra) har nyckel till gas skåpet, borde flera ha eller hur ska de som övernattar ha tillgång till gas när ingen av dessa är på plats? Borde det finnas en nyckel till gasskåpet som andra också har tillgång till? Eller borde det delas ut flera nycklar?
Beslut: Styrelsen anser att anser att rätt mängd av nycklar är utdelat, dvs att de personer som ska ha tillgång till gas skåpet har det.

Övrigt:
Vårmöte på Essegården 22.3.2023