Stadgeenligt vår – och höstmöte

Tid: Lördagen den 12. september 2020 från klockan 12.00 ->
Plats: Purmogården, Purmovägen 320, 68930 Purmo


Kaffe och tårta servering

SF-Caravan Jakobstadsnejden rf


-Styrelsen-