Städtalko 10.10.2020


Städtalko ordnas enligt planerna

10.10.2020 kl. 9:00 (Vi samlas framför stugan.)

På grund av de omsändigheter som råder, ordnar vi ingen servering detta år.

Vi har mycket och göra och hjälp behövs!

Egna krattor är bra att ta med sig.

Bastu-turer (båda bastun):
Fre: 17:00-20:30
Lö: 16:00-19:00

Raking leaves