Städtalko 2.10.2021


Städtalko ordnas 2.10.2021 kl. 9:00 (Vi samlas framför stugan.)

Mat i någon form serveras åt talkofolket.

Vi har mycket och göra och hjälp behövs!

Egna krattor är bra att ta med sig.

Raking leaves