Städtalko 8.10 & 22.10.2022


Städtalko ordnas 8.10 och 22.10 kl. 9:00 (Vi samlas igen framför stugan.)

Mat serveras åt talkofolket.

Vi har mycket och göra och hjälp behövs!

Egna krattor är bra att ta med sig.

8.10 kommer även en representant för SPR att vara på plats och denne kommer att has skolning i användningen av defibilatorn. Vi har ju en sådan på området, den finns i tvättstugan och det skulle vara bra att så många som möjligt visste hur man använder en.