Styrelsemöte 10


Styrelsen informerar

Vårmöte 25.3.2023 klo 12:00 ->14:00 Purmogården->Essegården (styrelsemöte 11)
Höstmöte 16.9.2023 klo 12:00 Purmogården

Vi behöver flera aktiva i de flesta kommittéerna för år 2023. Ifall det finns intresse för att hjälpa till i någon kommité ta gärna kontakt med ordföranden för kommittén.

Sexsjökommittén: Tore Ahlvik-Forss
Värdkommittén: Rolf Ek
Städkommittén: Stefan Lindfors
Barn-och ungdomskommittén: Martin Pettersson