Styrelsemöte 12.6.2021


Styrelsen har i sitt möte 12.6.2021 behandlat följande ärenden:

Ångtvätt för bastu och duschutrymmen upphör.
Vi har fått erbjudanden från städföretag. Städföretaget som väljs kommer att till en början städa  bastu- och duschutrymmen 1 gång/månad.

Det har kommit en förfrågan till kommunen om tältning vid Sexsjö strand. Är detta något vi kommer att erbjuda? Ska vi ha tältplats vid stranden med tillgång till våra duch och wc? Vill vi eventuellt erbjuda tältplatser på själva området istället?
Styrelsen kommer att förbereda detta ärende till följande höstmöte