Utlåning av SUP-bräden


Det finns två SUP-bräden till förfogande för alla på området.

Pris:
1 timme gratis/ ekipage
2€/0,5h
4€/h

Årsplatsinnehavarna får använda gratis.

Brädorna reserveras från kiosken.