Vår- och höstmöte 12.9.2020


Vår-/höstmöte ordnas på Purmogården i år på grund av nu rådande
corona bestämmelser.
Vid Sexsjö är det dåligt med utrymme för att hålla tillräcklig avstånd. Närmare tid och annan information  kommer senare.

Purmo Gården
Purmovägen 32068930 Purmo
PEDERSÖRE