Vår- och höstmöte 18.9.2021


Vår- och höstmöte 18.9.2021

SF-Caravan Jakobstadsnejden r.f.

Stadgeenlig
Vår- och höstmöte
Lördag 18.9.2021 kl. 12:00
Purmogården, Purmovägen 320, Purmo
På mötet behandlas stadgeenliga ärenden


Välkommen!

Styrelsen