INHIBERAD-Vårmöte 21.3.2020


Mötesinbjudan

SF-Caran r.f.
Föreningsmöte 2020
Föreningstugan i Sexsjö (obs. lördag)

Vårmöte 21.3 kl. 14:00

På mötet behandlas:
-stadenliga ärenden.
-behandling av andra av styrelsen och föreningens medlemmar upptagna ärenden.

Kaffeservering