Vårmöte 25.3.2023


SF-Caravan Jakobstadsnejden r.f.

Stadgeenlig
Vårmöte
Lördag 25.3.2023 kl. 14:00
Essegården, Nådjärvsvägen, 68820 Esse
På mötet behandlas stadgeenliga ärenden


Välkommen!

Styrelsen