Vårmöte 31.3.2023


SF-Caravan Jakobstadsnejden r.f.

Stadgeenlig
Vårmöte
Söndag 31.3.2023 kl. 12:00
Sfc Sexsjö
På mötet behandlas stadgeenliga ärenden

Samt val av ny ordförande för år 2024


Välkommen!

Styrelsen