Vårmöte 26.3.2022


Vårmöte 26.3.2022

SF-Caravan Jakobstadsnejden r.f.

Stadgeenlig
Vårmöte
Lördag 26.3.2022 kl. 13:00
Purmogården, Purmovägen 320, Purmo
På mötet behandlas stadgeenliga ärenden


Välkommen!

Styrelsen