Veneziad och lopptorg 29.8.2020


Vi ordnar ingen traditionell Veneziad-träff i år. Området är dock öppet för alla med eget ansvar, men dans eller andra större festligheter anordnas inte från föreningens sida.

Vi ordar ändå ett lopptorg på lördag 29.8.2020 kl. 11-14 utanför stugan.
Alla som vill är välkomna att sälja på lopptorget.
Inga förhandsanmälningar behövs.

Kl. 13:00 Philip Järvenpää har en ca timmes konsert.

Vi påminner även att alla som firar Veneziad med oss, håller sig till de rekommendationer, som SF-Caravan har utgett. Läs instruktinerna här.